Contactpersonen

Voor informatie en aanmelding kunt U contact opnemen met

Secretariaat IVN Afdeling Noordwest-Overijssel:
Roely Luyten
Het Eenspan 6, 8332 JG Steenwijk
tel: 0521 523 740 / 06 1131 7756
e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl

Ledenadministratie
Roely Luyten, e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl

De diverse activiteiten worden uitgevoerd door natuurwerkgroepen met de hierna vermelde contactpersonen:

Coördinatie excursies
Lisette Schelhaas: e-mail: ivnnwogidsenpr@ziggo.nl

Aanvraag excursies en gidsen
Roely Luyten, tel. 0521 523 740 / 06 1131 7756 of e-mail: IVN-secr.NWO@ziggo.nl

Milieu
Henk Plat, e-mail: henk.plat59@gmail.com

Vogelgroep
Albert Steenbergen, e-mail: albsteenbergen@hotmail.com
Liesbeth Pit, e-mail: pit.elisabeth@gmail.com

Jeugdnatuurclub De Weerribben (valt onder verantwoordelijkheid van Nationaal Park Weerribben – Wieden)
Vacature, tel.
e-mail: Jeugdnatuurclubdeweerribben@gmail.com

Natuurkoffers voor ouderen
Gerry Teurlinckx, e-mail: gerryteu@ziggo.nl

Public Relations Werkgroep
PR: Lisette Schelhaas, e-mail: ivnnwogidsenpr@ziggo.nl
Facebook: Jan Feenstra, e-mail: janfeenstra46@gmail.com
Websitebeheer: Willem-Jan Hoeffnagel, e-mail: webmaster.noordwest-overijssel@ivn.nl

Redactie Koppel
Rolf Kranenburg, Emile de Leeuw, Robert Rubertus
e-mail: redactiekoppel@gmail.com

Bankrekeningnummer:
NL45INGB0000342784
t.n.v. IVN afd. Noordwest Overijssel Steenwijk