Informatie speciaal voor leden van IVN Noord-Kennemerland

  • ALV 18 juni 2022 (vergaderstukken): ALV2022
  • ALV oktober 2021 (vergaderstukken): ALV2021
  • ALV september 2020 (agenda en bijlagen) : ALV2020
  • Wegwijzer voor leden (met o.a. declaratieformulieren, statuten, huishoudelijk reglement) : wegwijzer
  • OnsIVN intranet : OnsIVN.nl (wachtwoord nodig)
  • Leer je groen : IVN-natuuracademie
  • Digitaal afdelingsarchief (nog aan te maken)

Bibliotheek

In de bibliotheek in Parnassia staan meer dan 400 boeken op de plank, gerangschikt op onderwerp. Ze kunnen geleend of ter plaatse ingezien worden (uitleentermijn 6 weken).
Openingstijden:

  • elke eerste zondag van de maand van 14 tot 16 uur
  • tijdens de excursie van de strandwerkgroep (derde zondag van de maand) van 11.30 tot 12.30 uur
  • op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur (eerst bellen met Gerrit Jan Smit, 06-27517233; niet tijdens schoolvakanties)

Klik op de catalogus om de boekenlijst te bekijken.