informatie speciaal voor leden van IVN Noord-Kennemerland

  • Wegwijzer voor leden (met o.a. declaratieformulieren, statuten, huishoudelijk reglement) : wegwijzer
  • Digitaal afdelingsarchief (nog aan te maken)
  • ALV september 2020 (agenda en bijlagen) : ALV2020
  • OnsIVN intranet : OnsIVN.nl (wachtwoord nodig)
  • Leer je groen : IVN-natuuracademie

Bibliotheek

In de bibliotheek in Parnassia staan meer dan 400 boeken op de plank, gerangschikt op onderwerp. Ze kunnen geleend of ter plaatse ingezien worden (uitleentermijn 6 weken).
Openingstijden:

  • tijdens de excursie van de strandwerkgroep (derde zondag van de maand) van 11.30 tot 12.30 uur
  • op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur (eerst bellen met Gerrit Jan Smit, 06-27517233; niet tijdens schoolvakanties)

Klik op de catalogus om de boekenlijst te bekijken.