Coördinator worden bij De Groene Kennemer?

Coördinator worden bij De Groene Kennemer?

Midden Kennemerland 1 maart 2022

We zijn voor het redactieteam op zoek naar iemand die de hoofdlijnen aangeeft voor de inhoud van ons blad. Hij of zij zorgt dat De Groene Kennemer voor onze leden een toegevoegde waarde biedt en een goede afspiegeling geeft van de natuuractiviteiten, waarin onze vrijwilligers zich persoonlijk kunnen herkennen.

De coördinator maakt samen met het redactieteam een opzet en planning voor de halfjaarlijkse uitgave van ons afdelingsblad. Hij of zij benadert hierna potentiële schrijvers voor een artikel en houdt een vinger aan de pols bij de voortgang; zodat voldoende kopij beschikbaar is.

Tot slot neemt hij of zij het conceptblad met een kritische blik door: 4 paar ogen zien meer dan de 3 paar van de andere redactieleden omdat zij ook met de lay-out bezig geweest zijn.

We zoeken in jou iemand met:

  • Feeling voor interessante natuuronderwerpen
  • Contacten met diverse natuurkenners die regelmatig kopij kunnen leveren. Niet noodzakelijk, maar wel handig!
  • Eigen inbreng, door ook zelf teksten te schrijven is van toegevoegde waarde, maar geen noodzakelijke voorwaarde
  • Voldoende vrije tijd om per half jaar 4 tot 6 uur beschikbaar te zijn voor 1 of 2 bijeenkomsten; en om contact te houden met de schrijvers
     

Wat wij bieden:
Een ervaren redactieteam bestaande uit 3 gezellige IVN-vrijwilligers. Hiervan zijn 2 personen lay-out experts en is de derde persoon IVN Natuurgids met een tamelijk uitgebreid netwerk aan natuur kennissen.

Interesse?
Neem voor verdere informatie of overleg via de mail contact op met
RedactieIVN-MK @outlook.com

Deel deze pagina