De Groene Kennemer

De Groene Kennemer is ons afdelingsblad. Voor elk nummer gaat de redactie op zoek naar de wonderlijke verhalen en avonturen van al onze leden op hun tochten en andere activiteiten in het groen. Veel natuurgidsen schrijven graag mee en elke editie staat vol wetenswaardigheden over de Kennemerse natuur en het wel en wee van de vereniging. Het blad verschijnt in papieren en digitale vorm en is hieronder te downloaden.

Kopij
Ook een mooie foto of leuk verhaal delen? De redactie hoort het graag! De Groene Kennemer verschijnt twee keer per jaar: in het voorjaar en het najaar. Kopij kan worden aangeleverd vóór:
1 februari – voorjaarseditie
1 september – najaarseditie

Redactie Groene Kennemer
Email: redactieIVN-MK@outlook.com
Coördinator: vacature
Redactieleden: Marijke van Hoek, Margriet Jansze, Joke Dubelaar en Nico Betjes

Het Groene Kennemer Archief

De Groene Kennemer Jaargang 42, voorjaar 2023

De Groene Kennemer Jaargang 41, najaar 2022

De Groene Kennemer Jaargang 41, voorjaar 2022

De Groene Kennemer Jaargang 40, najaar 2021

Bronnen bij artikel Wateroverlast: een continue bedreiging of kans?

De Groene Kennemer Jaargang 40, voorjaar 2021

De Groene Kennemer Jaargang 39, najaar 2020

DGK voorjaar 2020

DGK najaar 2019

DGK voorjaar 2019

DGK oktober 2018