Historie, heden en toekomst

De afdeling IVN Maas en Waal werd in 1991 opgericht door een groep enthousiaste en gedreven natuurliefhebbers. Er werden verschillende werkgroepen opgericht, zoals een knotploeg, een groep bescherming weidevogels en een groep voor de paddentrek. Enkelen volgden een natuurgidsen cursus en in 1995 was een eerste groep gevormd die publieke natuurwandelingen organiseerde. De activiteiten richten zich voornamelijk op het gebied dat begrensd wordt door de rivier de Waal en de rivier de Maas. Van oost naar west loopt het gebied van het Maas-Waalkanaal tot het Kanaal van Sint Andries.
Ook een clubblad, genaamd De Groenling, wordt uitgegeven. Oorspronkelijk in zwart-wit en A5 formaat, maar sinds 2012 worden de 3 uitgaven per jaar in kleur in A4 formaat gedrukt bij EDITOO, Arnhem. Vanaf 2023 werd geen gedrukt clubblad meer uitgegeven.

Na de natuurgidsencurusus van 2001 werd de groep actieve gidsen uitgebreid en velen van hen zijn nu nog actief. Enkele werkgroepen zijn inmiddels opgeheven, hetgeen mede een gevolg is van gewijzigde omstandigheden ter plaatse en/of een veranderde houding van overheid of boeren t.a.v. natuurbehoud en -bescherming.

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen werd in 2013 weer een gidsencursus georganiseerd. Uiteindelijk hebben 21 mannen en vrouwen na 2 jaar hard werken en leren op 27 juni 2015 hun diploma IVN-natuurgids ontvangen. Hun inzet is al goed zichtbaar: er worden ook activiteiten ten westen van het Kanaal van Sint Andries georganiseerd, een werkgroep Jeugd is opgericht, een Facebook pagina wordt bijgehouden en nieuwe cursussen zijn ontwikkeld.

Natuurgidsen en het bestuur zetten zich met veel enthousiasme in om de missie van IVN Nederland uit te dragen. Zij doen dit werk geheel vrijwillig en voor niet. De ontvangen lidmaatschapscontributies, vergoedingen en giften worden gebruikt om lesmateriaal en apparatuur aan te schaffen. In 2022 werden ook schoolgidsen opgeleid. Ook zijn er meer werkgroepen gevormd.


Op 29 mei 2016 werd ons 25 jarig jubileum groots gevierd in het bij die gelegenheid officieel geopende nieuwe steunpunt aan de Dalenstraat 1 in Beneden-Leeuwen. Burgemeester Steenkamp en Mevrouw Veraart, een van de oprichtsters, mochten het naambordje onthullen. Inmiddels wordt deze locatie niet meer gebruikt.


Ook lid worden van IVN Maas en Waal? Meldt u hier aan.