Heemtuin algemeen

Heemtuin vlak na de aanleg

Geschiedenis van de tuin 

Bij de aanleg in 1978 door de reconstructieploeg van het toen nog Openbaar Lichaam IJsselmeerpolders zijn, op een bestaand voetbalveldje van 0,3 ha, drie moerassen een stukje bos en bloemrijke graslanden aangelegd. Er is gewerkt met hoogeteverschillen en verschillende grondsoorten om veel verschillende planten te laten groeien, zoveel mogelijk in natuurlijke vegetaties. Zo'n 300  soorten inheemse wilde planten en stinzenplanten zijn gezaaid en geplant door de mensen van de hoofdafdeling Groen, Recreatie en Natuur. Sinds 1986 onderhouden vrijwilligers van IVN, KNNV en Landschapsbeheer de tuin.

 

Plantenlijst

Niet alle plantensoorten die In 1978 zijn gezaaid hebben stand gehouden. Er worden nog steeds planten gezaaid en geplant. In de plantenlijst staan de planten die er nu voorkomen. 
ls_plantenlijst_heemtuin.pdf

 

Boekje "Heemtuin in vier seizoenen"

Het boekje "heemtuin in vier seizoenen" is gemaakt ter ere van 25 jaar vrijwilligerswerk in de Heemtuin in 2011.
ls_heemtuin_in_vier_seizoenen.pdf