Lelystad
Natuur
Vanaf
vrijdag28sep201820:00

Natuurcafé Lelystad

Wat is Natuurcafé Lelystad

Wat is het Lelystads natuurcafé? Het is een gezellige avond voor en door natuurliefhebbers. Het is vooral niet een avond alleen maar luisteren naar een lezinghouder. Er wordt meestal per avond een thema gekozen. Als inleiding op het thema wordt iemand gevraagd wat te vertellen over het onderwerp. Dit kan iemand zijn die veel weet over het onderwerp, maar ook iemand die bijvoorbeeld mooie foto’s wil laten zien. De toelichting zal niet langer dan een half uur duren en ook niet precies om 20.00u beginnen, maar zo rond 20.30u. Zowel voor als na de toelichting is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over natuur in Lelystad, over het onderwerp of samen dieper in het onderwerp te duiken. De nadruk ligt op onderling contact en gezelligheid.

Waar?

In de maanden mei t/m september gaan we naar buiten.

In de maanden oktober t/m april zijn we in de Duurzaamheidswinkel op het Stadhuisplein in Lelystad.

 

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Neem zelf wat fris of lekkers mee.

Zie voor meer informatie en agenda Natuurcafé Lelystad

Algemene informatie

vrijdag 16 november 2018 - 20:00
Duurzaamheidswinkel Lelystad Voor een onder de zeespiegel gelegen stad is het zorgen voor droge voeten van levensbelang. Het Waterschap Zuiderzeeland is daarom ook onmisbaar. Het Waterschap doet echter meer dan alleen het afvoeren van het teveel aan water. Waterbeheer Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van (bijna) alle watergangen. In eerste instantie om het teveel aan water snel te kunnen afvoeren. Hiervoor is onder nadere de ‘keur’ in het leven geroepen. De keur ziet er op toe dat op een bepaald moment van het jaar de watergang schoon moet zijn. Dit schonen van de sloten en watergangen staat vaak op gespannen voet met de natuurwaarden. Het waterschap zorgt er ook voor dat de kwaliteit van het oppervlaktewater goed blijft of verbeterd wordt, hetgeen natuurlijk juist goed is voor de natuurwaarden. Natuur Tijdens het Natuurcafé Lelystad van 16 november zullen Martijn Hokken (Adviseur Waterkwaliteit en Ecologie) en Bert Warmolts (Adviseur planmatig waterbeheer) uitleg geven over het beheer van het water door het waterschap. Zij zullen deze avond in gaan op het beheer en onderhoud van de watergangen in relatie tot natuur, flora en fauna, zoals het werken volgens de gedragscode en welke beschermende maatregelen getroffen worden.
Locatie: 
oktober t/m april Duurzaamheidswinkel (voormalig postkantoor)
Stadhuisplein 51
8232 ZX Lelystad
Nederland
Google Maps image