Omgangsregels en vertrouwenscommissie

IVN, afdeling Vijlen-Vaals staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen.

Deze begrippen vormen de basis voor de omgangsregels, die we binnen onze IVN-afdeling hanteren. U vindt deze Omgangsregels hier nader uitgewerkt.

IVN, afdeling Vijlen-Vaals is daarnaast aangesloten bij de regionale vertrouwenscommissie Maas&Mergelland. Hier kunt u terecht voor advies in geval van problemen/klachten op het gebied van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Wij gaan er van uit dat u in eerste instantie contact opneemt met de desbetreffende vrijwilliger en/of het bestuur van IVN, afdeling Vijlen-Vaals om de zaak op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u terecht bij deze vertrouwenscommissie.

Regionale vertrouwenscommissie

Resie Voncken | IVN Heuvelland/Voerendaal, resievoncken@hotmail.com
Carlo Poolen | IVN Maastricht, carlopoolen@home.nl
Jacques Seezink | IVN Vijlen-Vaals: jacquesseezink@gmail.com

Landelijke Vertrouwenscommissie

Nynke Runia | nynkerunia@online.nl - 0622730241
Wander van der Kolk | w.van.der.kolk@ivn.nl - 0641880440

Het document met de werkwijze van de vertrouwenscommissie vindt u hier: Vertrouwenscommissie Maas en Mergelland