IVN natuur in Amsterdam
Vogels
dinsdag07mrt2017

Varen tussen de weidevogels

Het weidevogelseizoen is officieel begonnen op 23 februari. Veel weidevogels zijn weer terug uit hun overwinteringsgebied en maken een drukte van jewelste. Rond Amsterdam worden vaartochten georganiseerd tussen de weide- en rietvogels. Vaar mee met Landschap Noord-Holland door het Ilperveld of met Vogelbescherming Nederland door Wormer- en Jisperveld.

Een succesvol weidevogelseizoen staat of valt met de inzet van betrokken mensen. De Vereniging Water, Land & Dijken is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren ten noorden van Amsterdam. Ze staan ook op Facebook.

Foto roerdomp in paalhouding: Adri de Groot