IVN natuur in Amsterdam
Vogels
maandag11dec2017

Nieuwe Rode Lijst bedreigde broedvogels

Sovon Vogelonderzoek Nederland publiceerde de nieuwe Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Op de lijst staan 87 soorten, dat is 44% van alle vogels die in ons land broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone is ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2004 toegenomen met negen soorten, waaronder de wulp en torenvalk.

Foto torenvalk: ecnc.org / Piet Munsterman