IVN natuur in Amsterdam
Insecten
zondag18mrt2018

Nationale Bijentelling 21 en 22 april

Tel mee op 21 en 22 april! IVN is partner in het project Nederland Zoemt. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Appels, peren, aardbeien en blauwe bessen hebben we net zo goed te danken aan wilde bijen als aan honingbijen.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Het opgeruimde karakter van de Nederlander zit de wilde bij in de weg.

Doe je mee met de nationale bijentelling of ben je gewoon een bijenliefhebber? Met het bijenpakket van IVN ben je helemaal klaar om de bij te helpen.

Foto blauwzwarte houtbij: MellieVGCC BY-SA 3.0