IVN natuur in Amsterdam
Insecten
donderdag22feb2018

Landelijke Dag Vlinderstichting 3 maart

De jaarlijkse Landelijke Dag van De Vlinderstichting heeft dit jaar als thema: Vlinderrijk Grasland. Uit onderzoek blijkt dat het aantal nectarplanten de laatste jaren schrikbarend is afgenomen. En geen nectar betekent geen voedsel voor vlinders (en bijen). De Vlinderstichting voert inmiddels heel wat projecten uit om daar wat aan te doen. Vlinderliefhebbers (en zijn we dat niet allemaal?) melden zich aan en gaan voor meer informatie, mooie films en interessante lezingen op 3 maart naar Wageningen.

Foto: ABSFreePic