IVN natuur in Amsterdam
Overig
zondag25feb2018

Landelijke Compostdag 17 maart

Zaterdag 17 maart is de twaalfde Landelijke Compostdag. Deze dag is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en je kunt op veel plaatsen gratis compost ophalen. Met het eenmalig gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft- en groenafval gescheiden aan te leveren. Bovendien willen zij iedereen kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

Door het hele land vinden activiteiten plaats van organisaties die buurt- en thuiscomposteren promoten. In Amsterdam Zuid zijn twee activiteiten georganiseerd. ‘s Morgens kun je in Buurthuis Plan C mee komen helpen met compost zeven. Na afloop neem je een zakje prachtige compost mee naar huis. ‘s Middags is Natuur&Milieuteam Zuid te vinden in Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Daar kun je zakjes compost van de gemeente Amsterdam ophalen.

Foto: Pixabay