IVN natuur in Amsterdam
Vogels
donderdag02feb2017

Jaar van de koekoek

2017 is door SOVON en de Vogelbescherming uitgeroepen tot het jaar van de koekoek. Het aantal koekoeken neemt af (het is inmiddels een schaarse broedvogel) maar we weten niet waarom. Daarom zullen SOVON en de Vogelbescherming dit jaar onderzoek doen naar de achterliggende redenen.

Een koekoek is een trekvogel die in Afrika overwintert. In zijn uppie vliegt hij in het najaar eerst in een dag of twee, drie richting de Middellandse Zee waar hij een aantal weken pauzeert en opvet. Daarna vliegt hij dag en nacht door, over de Sahara naar de evenaar. In twee à drie dagen legt hij rustig 4000 kilometer af! In het voorjaar maakt hij de reis in omgekeerde richting en horen wij meestal in april weer de eerste koekoek zingen.

Het is niet duidelijk of de oorzaken van de achteruitgang van de koekoek hier in Nederland, in zijn overwinteringsgebied of in beide gezocht moeten worden. Ook de tocht naar tropisch Afrika is er een vol gevaren. Het onderzoek dit jaar moet meer licht op de zaak werpen. Kijk ook wat jij zelf kunt doen op de site van SOVON.

Foto: Hans Niekus