IVN natuur in Amsterdam
Vogels
zaterdag06jan2018

2018: Jaar van de Huiszwaluw

Sovon en Vogelbescherming Nederland roepen 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw. In dit jaar richten we de kijkers op deze fraaie soort, die sinds 1970 met ruim 80 procent afnam.

Op dit moment foerageren 'onze' huiszwaluwen nog ergens ver boven de regenwouden van Centraal-Afrika. Vanaf april kun je de eerste in Nederland verwachten. Dan beginnen er ook allerlei activiteiten. Zo krijgen huiseigenaren met een huiszwaluwkolonie informatiemateriaal om ze de charme van de huiszwaluw te laten inzien. Op 12 en 13 mei vindt het Wadden Vogelfestival op Texel plaats, waarvan de opbrengst naar de huiszwaluw gaat.

Helpen kan altijd! Help bijvoorbeeld mee met nestonderzoek en met kolonietellingen. In de Nationale Vogelweek van 12 tot en met 20 mei kun je een zwaluwenexcursie geven. Of er eentje volgen.

Foto: Onderwijsgek, CC BY-SA 2.5 NL