Contactpersoon Excursies

Leden van IVN organiseren natuurexcursies in en rondom Amsterdam. Tijdens deze excursies vertellen deskundige natuurgidsen de deelnemers over verschillende thema’s zoals ontstaansgeschiedenis, biodiversiteit en duurzaamheid. De natuurgidsen zijn er op getraind om de deelnemers een bijzondere natuurbeleving mee te geven en de kennis over de aanwezige flora en fauna flink bij te spijkeren. IVN Amsterdam organiseert reguliere excursies en excursies op aanvraag.  

wg excursies ivn amsterdamReguliere publieksexcursies

Iedereen kan deelnemen aan de reguliere excursies. Vrijwel ieder weekend worden er een of meerdere natuurexcursies georganiseerd in of rondom Amsterdam. De thema’s lopen uiteen en worden vaak gekoppeld aan het seizoen. Het excursieaanbod is te vinden onder het tabblad Activiteiten op deze website. Deelname aan de reguliere excursies is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt echter gewaardeerd.

Contact
Ineke Deckers, 020-6971998, ideckers@telfort.nl
Momenteel is er een vacature voor coördinator natuurgerichte excursies en cursussen.

Leden kunnen hun excursies ook aanmelden via webmaster@ivnamsterdam.nl 

werkgroep natuurgidsExcursies op aanvraag

Voor wie op zoek is naar een leuk en leerzaam familie- of bedrijfsuitje in het groen, kan IVN Amsterdam een excursie op maat organiseren. Gemeenten, bedrijven, buurtcentra, maar ook particulieren kunnen een natuurgids inhuren. De kosten voor een excursie op aanvraag zijn € 75,00.

Voor scholen en aanverwante (maatschappelijke) instellingen zijn de kosten van een excursie op aanvraag € 35,00.

Contact
Ineke Deckers, 020-6971998, ideckers@telfort.nl.

Naar Overzicht Werkgroepen

Foto header: Ineke Deckers