Contactpersoon Cursussen

De actieve leden verzorgen kortlopende natuurcursussen rond diverse thema’s. Ze worden daarbij ondersteund door een IVN-er. Met dit gevarieerde cursusaanbod wil IVN iedereen de mogelijkheid bieden zijn of haar kennis van natuur en milieu uit te breiden. Voor niet-leden of mensen die geen donateur zijn van IVN, zijn de cursussen een mogelijkheid om kennis te maken met de activiteiten van de afdeling. Leden en donateurs krijgen korting.

Korte cursussen

De korte cursussen zijn bedoeld voor beginners én gevorderden. Het programma bestaat altijd uit een theoriedeel en een excursiegedeelte. De theoriebijeenkomsten zijn 's avonds. De excursies vinden plaats op zaterdag of zondagochtend, in een van de Amsterdamse parken of in de buitengebieden aan de rand van de stad. Excursies zijn meestal te voet en soms op de fiets. Voor het volgen van een korte cursus wordt geen diploma uitgereikt.

Algemene natuurcursussen

Deze cursussen zijn geschikt voor iedereen die wat meer wil weten over de natuur en de onderlinge samenhang tussen de verschijnselen. Voor deze cursussen is geen speciale voorkennis vereist en daarom zijn ze geschikt voor beginners. De cursus bestaat doorgaans uit drie lesavonden en twee excursies. Een voorbeeld van een algemene natuurcursus is: Natuur in de stad.

Themacursussen

Regelmatig worden er themagerichte cursussen georganiseerd door IVN Amsterdam. Voorbeelden van thema’s zijn:werkgroep cursussen ivn amsterdam

  • Ecologie
  • Insecten
  • Vogels
  • Paddenstoelen
  • Bomen
  • Eten uit de natuur
  • Bloemen


Van een aantal thema’s worden naast oriënterende cursussen ook vervolgcursussen aangeboden. 

Het huidige aanbod van cursussen is te vinden op de Activiteiten pagina op deze website. 

Contact
Ben de Graaf, 020-6192847, b.c.degraaf@kpnmail.nl

Gert Snoei en Iris Poels zijn de contactpersonen voor de cursus moestuinieren. Mail hier met Iris


Ben neemt de honeurs waar, er is een vacature voor coördinator natuurgerichte excursies en cursussen. We zoeken iemand met educatieve ervaring en liefde voor de natuur. 

Naar Overzicht Werkgroepen

Beeld header: Internet Archive Book Images, CC0 1.0