Afdelingsblad

De Groenbewuste Amsterdammer (GBA) is het afdelingsblad van IVN Amsterdam en wordt gratis toegestuurd aan leden en donateurs. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit met een voorjaars-, zomer-, herfst- en winternummer. In de GBA vind je onder meer achtergrondartikelen en natuurimpressies.

Wil jij iets schrijven over groene ontwikkelingen bij jou in de buurt of heb je een bijzondere natuurwaarneming gedaan? Stuur je kopij naar Ineke Deckers, groenbewuste020@gmail.com.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
lente lente lente lente lente lente
zomer zomer zomer zomer zomer zomer
herfst herfst herfst herfst herfst herfst
  winter winter winter winter winter

Foto: www.jordaangoudenreael.nl