Lidmaatschap

Lid of donateur worden?
U kunt zich aanmelden bij de ledenadministratie.

Als lid en donateur ontvangt u 4x per jaar ons afdelingsblad Grote Ratelaar. Als lid ontvangt u ook 4x per jaar het landelijk magazine Mens en Natuur.

Contributie per jaar

leden € 24
huisgenoten €   5
donateurs € 15

Betalingen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL65 INGB 000 157 2287 ten name van IVN-HKR te Zeist.

Opzeggen 
Het opzeggen van uw lidmaatschap of donateurschap moet vóór 1 oktober  van het lopende jaar.

Dit kan via e-mail of schriftelijk bij de ledenadministratie:

IVN-HKR
t.a.v. Ledenadministratie
Brugakker 4264
3704 ZJ Zeist

Tel. 0637 399 423