Excursies

De natuurgidsen (leden) van de IVN-afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn willen met excursies zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen in aanraking te komen met de natuur in hun omgeving. Door actief bezig te zijn, onder meer met wandelingen en fietstochten, willen de natuurgidsen iedereen mee naar buiten nemen en hun kennis delen.

Maar vooral willen zij verwondering en enthousiasme oproepen bij de deelnemers aan hun activiteiten. Door een actieve natuurbeleving, waarbij alle zintuigen een rol spelen, betrekken de natuurgidsen iedereen bij de excursie, jong en oud.

De natuurgidsen organiseren:

  • publiekswandelexcursies en publieksfietstochten;
  • excursies op verzoek voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking;
  • verzoeksexcursies voor groepen, bedrijven en verenigingen die een educatieve en onderhoudende wandeling in hun (dag)programma willen opnemen.

De publiekswandelingen zijn gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor verzoeksexcursies wordt een vergoeding gevraagd, afhankelijk van het aantal deelnemers en dus het aantal natuurgidsen.

Meer informatie te verkrijgen bij: vacature