Geologie

bodemonderzoekDe werkgroep Geologie is een kleine werkgroep. Waar het accent in vroeger jaren lag op kennisverrijking door het actief bezoeken van zandafgravingen, groeves en ontsluitingen in binnen- en buitenland, is het accent de afgelopen jaren verschoven naar kennisverwerving over de Sallandse Heuvelrug en de overdracht van deze kennis aan anderen via educatieve activiteiten. Met tijdschriften en ander informatiemateriaal van de eigen leden verzorgt de werkgroep enkele malen per jaar een eigen rondzendmap.

Het accent ligt nu op het inrichten en bijhouden van de geologietrolley in het buitencentrum, het op verzoek verzorgen van een lezing over het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug en het op verzoek begeleiden van wandelingen over het geologieleerpad. Ook onderhoudt de werkgroep een aantal geologische collecties die aan de werkgroep zijn geschonken of in bruikleen zijn gegeven.

windkantersDaarnaast heeft de geologiewerkgroep meegewerkt aan de realisatie van een stenenkist die het CNME kan inzetten voor het basisonderwijs. Op dit moment zijn er plannen voor een tweede, aanvullende kist met andere inhoud. 

In samenwerking met SBB en de afd Zwolle van de Nederlandse Geologische Vereniging verzorgt de werkgroep tenslotte enkele keren per jaar een geologiemiddag in het Buitencentrum.

Coördinator:
Willem Zuethoff           0548-654 909