Werkgroep communicatie

De WisselDeze werkgroep verzorgt de informatie naar de leden en de pers betreffende alle afdelingsactiviteiten. Zowel in dagbladen als weekbladen als plaatselijke bladen als via ons eigen afdelingsblad “De Wissel”.

Verschijningsdata en sluitingstermijn:
Verschijningsdata zijn: half maart, half juni, half sept. en half dec.
De inzendtermijn voor kopij sluit op resp. 5 maart, 5 juni, 5 september en 5 december.
Kopij bij voorkeur aanleveren per e-mail.