Werkgroep vogels

IVN EijsdenDe werkgroep zet zich in voor behoud van een soortenrijke vogelpopulatie op het grondgebied van Eijsden. Dit doen zij via observaties, tellingen en het aanbrengen van nestgelegenheid waar nodig. Speciale aandacht wordt gegeven aan uilen en zwaluwen. Gegevens worden doorgegeven aan het SOVON.

 

Download: Programma VWG IVN-Eijsden 2021