De Blauwe Kiekendief in Flevoland in de winterperiode

Al decennia lang voeren wij, Hans Docter en Lykele, vogeltellingen in de winterperiode uit voor SOVON ( Sovon Vogelonderzoek Nederland ).

Blauwe kiekendief
Blauwe kiekendief

De regio die wij tellen in Oostelijk Flevoland loopt van Dronten naar Ketelhaven-Ketelbrug- Visvijverweg- Lelystad- Zeeasterweg- Elandweg- Dronten.

Het gehele tussengebied van de genoemde wegen wordt een keer in de maand geteld ( van oktober tot april ) op waterwild en roofvogels. De soorten roofvogels die in de telperiode worden waargenomen zijn: buizerd, torenvalk, sperwer, blauwe kiekendief. Minder vaak worden soorten als Steppenkiekendief, Havik, Ruigpootbuizerd, Slechtvalk, Zeearend en Smelleken gezien.

De genoemde soorten kunnen in de trekperiode vanaf half oktober tot half november worden waargenomen. Onze trekvogels komen vanaf, Falsterbo (Zweden), naar zuidelijker streken om te overwinteren. Afgelopen periode zijn er 510 ruigpootbuizerds en 626 blauwe kiekendieven bij Falsterbo overgestoken.

Bij de laatste tellingĀ  van 20 november telden we 9 blauwe kiekendieven wat wij niet eerder hebben meegemaakt in onze regio. De blauwe kieken jagen veelal op muizen- mollen- reptielen- kleine vogels en soms op aas. Kenmerkend is de jaag methode , ze vliegen veelal laag zwevend boven de stoppel- gras- en ruige kavels met korte vegetatie.

Het vrouwtje is bruin gekleurd met een opvallende witte stuit bij de staart. HetĀ  mannetje is opvallend blauw grijs van kleur. Als broedvogel komt hij in Flevoland niet meer voor. Er komen nog ongeveer 10 broedpaar in Nederland voor, namelijk op een paar Waddeneilanden en in Oost Groningen. De broedgebieden liggen in Noord en Oost Europa. Tussen eind november en eind februari zijn deze prachtige roofvogels te zien boven de Flevolandse akkers. Ook de ruigpootbuizerd is in deze periode waar te nemen. Hij is groter als de buizerd en deze bidt veel tijdens de jacht en is ook duidelijk de witte staart met een zwarte eindband te zien. Wanneer jullie erop uit trekken om deze soorten te spotten is een verrekijker of een telescoop wenselijk. Geniet in deze korte tijd dat de genoemde soorten in Flevoland zijn te bewonderen.

 

Lykele Zwanenburg