nieuwe website deel II

nieuwe website deel II

Diepenheim 3 december 2022

Aan de leden van afdeling diepenheim

Zoals ik op 5 november al heb gemeld, wordt er achter de schermen van IVN Nedeland hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe site op een heel andere manier dan voorheen. Dat kost veel tijd, niet alleen voor de dames en heren die eindverantwoordelijk zijn voor het geheel, maar ook voor de afdelingsbeheerders. Dat werk wordt door mij met plezier gedaan en ik hoop trots te kunnen zijn op het resultaat. Dat komt er dit kalenderjaar nog niet, maar de hoop is nog steeds gevestigd op medio januari 2023.

In de nieuwe opzet  zou het prettig zijn als er wat onderdelen van de site wat meer aandacht zouden kunnen krijgen dan in het verleden. Gedachten gaan uit naar meer rubrieken met actuele informatie . Daarvoor heb ik echter wel de hulp nodig van leden van onze vereniging die een bijdrage zouden kunnen leveren. Inmiddels heb ik al iemand gevonden die met mij mee wil denken en vast en zeker een rubriek voor haar rekening wil nemen. Maar ik ben nog wel op zoek naar iets meer hulp, in welke vorm dan ook. Overleg daarover is een goed startpunt en er zijn geen eisen vooraf.

Ik ben benieuwd of er reactie komt

Marinus Hondelink

webmaster.diepenheim@ivn.nl

Deel deze pagina