Deze keer aandacht voor

In het Twents kennen we twee woorden voor het woord braam. Als eerste: broam, een rafelig randje aan bijv. een schaats. Dit woord is ook te gebruiken bij de tweede betekenis: brummel. Deze plant heeft in zoverre iets met de eerste te maken, dat de discussie over de stikstof de braam als struik vaak zorgt voor een rafelig randje. Deze discussie zullen we hier achterwege laten. De braam is gewoon een heel nuttige plant, die hier van nature thuis hoort.

Enige voorbeelden van het nut van de braam:

In de brochure van Kennisnetwerk OBN laten onderzoekers – onder wie de bramenkenner en ecoloog Rienk-Jan Bijlsma, en Rense Haveman, die promoveerde op het onderwerp bramen in natuurbeheer – daarom zien dat bramen een plek verdienen in de Nederlandse natuur.