landschapsonderhoud

Algemeen
Afdeling Diepenheim kent een zeer actieve werkgroep die zeer produktief is en hard werkt aan natuuronderhoud. In een ruime straal rond Diepenheim wordt een breed scala aan werkzaamheden uitgevoerd. Hieronder een overzicht.

Natuurwerkdagen
IVN Diepenheim werkt ieder jaar in november mee aan de nationale natuurwerkdagen in heel Nederland.

De laatste jaren wordt de “Vlindertuin” aan de Hazendammerweg en het “IVeNnetje” onderhouden door de terreinen te maaien en het maaisel af te voeren.

IVeNnetje.
Omdat het IVN in 2005 er in geslaagd was gelden binnen te krijgen kon in januari 2006 een stuk laaggelegen stuk weiland worden afgegraven om natuur nieuwe kansen te geven. Dit weiland ligt in landgoed Nijenhuis. Het plan is met hulp van landschap Overijssel tot stand gekomen. Er is 20 cm grond verwijderd en er zijn drie verlagingen in aangebracht waar water kan blijven staan. Het maaibeleid wordt uitgevoerd door het IVN. Het bestuur heeft deze nieuwe natuur de naam “IVeNnetje”  gegeven.Het gebied ontwikkeld zich goed en ondertussen is de zode geheel dichtgegroeid.

In het voorjaar staan er margrieten, pinksterbloemen, diverse boterbloemen en klaversoorten, dit kleurt het hele gebied. Ook hebben er een 900 orchideeën gebloeid.
In de zomer bloeien er ratelaar, duizendguldenkruid, kattenstaart, grote boterbloem, stijve ogentroost, grote boterbloem, blauwe knoop  en parnassia.
Zeer bijzonder, en ook als eerste gevonden in Twente, is de twee vierkante meter begroeid met teer guigelheil.
Ook vele insecten zoals vlinders profiteren van het gebied.

Knotbomen
Het IVN onderhoudt  in het buitengebied van Diepenheim 809 knotwilgen. Eens in de 3 jaar is elke boom aan de beurt om te worden geknot.
Een groep 45 vrijwilligers trekt er een aantal zaterdagen in de maanden januari en februari op uit met zaag en snoeischaar.

Meidoornheg
Op het landgoed “Hogelaar” wordt door het IVN al 39 jaar (2023) een 95 meter lange meidoornheg gesnoeid.

Hazendammer Bunder
Langs de Boven Regge Hazendammer Blok heeft IVN-Diepenheim een hectare natuurgebied in beheer. Het gebied bestaat uit de oevers van de Regge, met een stuwtje en een vistrap en ruim 50 door IVN-leden geplante knotwilden.

Naast de vistrap is een open vlakte, waar het vlinder-informatiebord, een insectenhotel, een natuurbank en een compostbult zijn verrezen. Een aantal zwarte elzen is aangeplant en een grote hoeveelheid bloemenzaad zorgt inmiddels voor een zomerse bloemenpracht.

Langs de oever van de Regge is aan één zijde een wandelpad verhard. Aan het begin (bij de brug over de Hazendammerweg) en aan het eind (bij het nieuwe bruggetje over het fietspad naar Goor) staan twee borden die verwijzen naar de Vlindertuin en het Reggepad.