nestkasten zangvogels

nestkastencontrolegroep
IVN-Diepenheim heeft leden die in het buitengebied de nestkasten beheren. De werkzaamheden die uitgevoerd worden, zoals het schoonhouden en herstellen/vervangen buiten het seizoen en controleren en tellen op broedsucces tijdens het broedseizoen, dienen jaarlijks plaats te vinden.

De nestkasten hangen in het Westerflier en het Nijenhuis, rond Huize Diepenheim en rond Warmelo, langs de Regge en in het Pottengoor.
Er zouden om en nabij  de 400 nestkastjes dienen te hangen. De laatste jaren is er echter geen totaaltelling meer geweest, het exacte aantal is niet bekend.

De productie bestaat hoofdzakelijk uit koolmezen, pimpelmezen, en bonte vliegenvangers. In de minderheid zijn Glanskop, Zwarte Mees, Boomklever, Winterkoning, Roodborst en Gekraagde Roodstaart

 

boomklever
Nestkast in Rayon Jordaan met een nest van de boomklever (foto Marinus Hondelink)

 

nestkastentimmergroep
Alle nestkasten zijn door INV-leden vervaardigd. In de werkplaats van Jan van Nijen komen vrijwilligers bijeen om er voor te zorgen dat er voldoende voorraad is om kastjes te kunnen vervangen.  Naast nestkastjes voor de zangvogels worden ook nestkasten voor uilen gemaakt en voedertafels.


Op de voorgrond  Jan van Nijen en Wim Klein. Eerstgenoemde is ons helaas in 2022 ontvallen

Hieronder de resultaten van de rayons die inmiddels bekend zijn: