educatie basisscholen

Omschrijving
“Buitenlessen schooljeugd” is een langlopend project, waarbij IVN-Diepenheim zich actief inzet voor natuuronderwijs op basisscholen. Het is erop gericht de betrokkenheid bij de omgeving te vergroten en de kinderen te interesseren voor de natuur in het algemeen. Het gaat daarbij niet zozeer om kennis, maar vooral om verwondering en beleving.

Het succes van “Buitenlessen schooljeugd” rust op vier belangrijke peilers:

IVN-Diepenheim biedt de lessen schoolbreed aan. Er is gekozen voor een structuur met een kleine vaste werkgroep en een aantal “losse “ vrijwilligers voor de daadwerkelijke begeleiding.    

De leden van de werkgroep onderhouden de contacten, bereiden de lessen voor, zorgen voor voldoende materiaal en bezorgen bij elke vrijwilliger de desbetreffende lesstof tijdig thuis. Op deze manier hopen we vrijwilligers te ontlasten. De vrijwilligers hebben vooral de taak om de kinderen tijdens de buitenlessen te begeleiden en te stimuleren. Daarbij werken we bij voorkeur met groepjes van 3 – 5 kinderen per vrijwilliger, zodat de kinderen veel zelf kunnen ontdekken.
Historie
De activiteiten van de werkgroep schooljeugd zijn ontstaan uit deelname aan een landelijk project  “Van luchtkasteel tot dassenburcht” van SME-advies. Hiervoor werd contact gelegd met landgoed “Huis te Diepenheim” en met de basisscholen in Diepenheim en Markvelde. Alle partijen waren direct enthousiast!

 In eerste instantie zijn aan twee basisscholen in Diepenheim en Markvelde buitenlessen aangeboden uit de lesmap, die bij het project “Van luchtkasteel tot dassenburcht” hoort. De aanvang van de eerste reeks buitenlessen viel samen met het 900-jarig bestaan van Diepenheim en sloot prachtig aan bij de activiteiten, die rondom dit feest op de scholen werden georganiseerd.

Na de eerste reeks lessen in het voorjaar, kwam direct al een aanvraag vanuit de school in Markvelde voor een tweede serie lessen in de herfst. Eén en ander beviel de scholen zo goed, dat al gauw een structurele vraag ontstond naar buitenlessen, georganiseerd door IVN-Diepenheim.

Huidige stand van zaken
Inmiddels draait de werkgroep al voor het 8e jaar op volle toeren. In die 8 jaar zijn  ruim 1560 kinderen mee naar buiten geweest voor een buitenles ( incl. de lessen die dit voorjaar hebben plaatsgevonden ). Ook het aantal  vrijwilligers voor het begeleiden van de kinderen is gegroeid. Dit voorjaar hebben ruim 16  vrijwilligers zich bereid getoond om mee te helpen de lessen prettig en zinvol te laten verlopen. Het lesaanbod is inmiddels uitgegroeid tot een breed scala aan buiten- én binnenlessen. Regelmatig wordt de werkgroep door een leerkracht benaderd voor een buitenles bij een bepaald thema op school.

Landgoed “Huis te Diepenheim” is een belangrijke peiler onder het werk van de werkgroep. Al 8 jaar worden wij hier gastvrij ontvangen. Het landgoed biedt de kinderen een rijke cultuurhistorie en een diverse natuur op beloopbare afstand van elkaar. En dankzij de goede samenwerking is er in overleg veel mogelijk.  Veel kinderen zijn al meerdere keren voor een buitenles op het landgoed geweest. Zo langzamerhand ondergaan alle partijen – kinderen, leerkrachten, vrijwilligers  en landgoed  ­-  het  “ feest der herkenning” .

De werkgroep is heel blij met de actieve houding van de leerkrachten en met de goede contacten, die zij heeft met “ Huis te Diepenheim “ , waar 90 % van de lessen plaatsvindt.   En zij is trots op de sterke ondersteuning vanuit de vereniging in de vorm van zoveel enthousiaste vrijwilligers.

Toekomst
Natuurlijk hopen we als werkgroep dat deze waardevolle activiteiten nog jarenlang zullen kunnen worden voortgezet. Dat kan echter alleen wanneer alle  peilers onder het project blijven voortbestaan. Goede contacten, haalbare afspraken en correcte uitvoering zijn van groot belang voor continuering van het project. Dit zijn dan ook zaken, waar de werkgroep zich in het bijzonder voor inzet.

Projectgroep
De werkgroep wordt geleid door Gerda Lode, Irma Snijders, Wim Kleijn en Josephine van de Brink.

Om het scholenproject te kunnen continueren zijn zij steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.