Jaarplan 2022

Inleiding
‘De mens kan niet zonder de natuur. Gelukkig dringt dat besef steeds meer door.’ Dat waren de woorden van de directeur De Jong van landelijk IVN bij het in ontvangst nemen van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2021. ‘De oeuvreprijs, die een beloning is voor bijzondere en langdurige inzet voor cultuur of natuur. ‘

2022: IVN Den Haag en omstreken 60 jaar
Met deze prijs in gedachte krijgen we in ons jubileumjaar 2022, de Haagse afdeling bestaat dan 60 jaar, alle aandacht die je maar kunt wensen.

Grofweg bestaat het jaarplan 2022 uit de volgende vijf onderdelen:

  1. Voortzetting wandelingen met een gids, ‘met een strikje!’
  2. Voortzetting gestarte Natuurgidsenopleiding
  3. Uitvoering van het lustrumprogramma
  4. Verstevigen en stabiliseren essentiële verenigingstaken
  5. Voortzetting uitvoering actieprogramma Koers 2025+

Voortzetting wandelingen met een gids, ‘met een strikje!’
IVN heeft niet voor niets een prijs gekregen, dat is voor een groot gedeelte te danken aan de vele wandelingen die gidsen voor publiek en op aanvraag doen. Juist in coronatijd heeft natuur een belangrijke rol gespeeld. Ondanks de beperkingen die de uitvoering van de wandelingen met zich meebracht, zijn we daar mee doorgegaan. En dat blijven we doen. Nu met minder beperkingen. Gidsen blijven de regie houden over het aantal deelnemers dat mee kan gaan met een publiekswandeling. Aanmelden bij de gidsen blijft daarbij verplicht. ‘Met een strikje.‘ Natuurlijk halen gidsen bij hun wandeling aan dat IVN een oeuvreprijs heeft ontvangen. Deelnemers mogen dat zelf ondervinden. En natuurlijk staat alles in het teken van ons 60- jarig jubileum!

Voortzetting gestarte Natuurgidsenopleiding
In september zijn we gestart met de Natuurgidsenopleiding. In het najaar is het gecombineerde organisatie- en cursusteam met veel enthousiasme gestart met de natuurgidsenopleiding. Het is nog niet gelukt de culturele diversiteit in de cursistengroep te vergroten, zoals we dat in Koers 2025+ beogen. Wel zal dit onderwerp de aandacht krijgen bij de uitvoering van activiteiten in de opleiding.

Uitvoering lustrumprogramma
De lustrumcommissie heeft een zeer divers programma samengesteld. Gericht op publiek, op gezinnen, op gidsen en op leden. We gaan het strand op, de stad, het bos en de polder in. Elke maand zal een jubileumactiviteit de krant halen: iedereen zal weten dat we 60 jaar aan natuurbeleving doen. Zo geven we met elkaar invulling aan onze basisopdracht. In de bijlage van dit jaarplan zijn de geplande activiteiten voor zover al bekend weergegeven.

Verstevigen en stabiliseren essentiële verenigingstaken
Het bestuur gaat werk maken van het verbreden van de basis bij de uitvoering van essentiële verenigingstaken. Het bestuur is goed bezet met zes leden. Vanuit het principe ‘Vele handen maken licht werk’ zet het bestuur zich in om overige incidentele en structurele verenigingstaken achter de schermen in de breedte te versterken. We doen het met elkaar!

Voortzetting uitvoering actieprogramma Koers 2025+
De ALV heeft het actieplan voor uitvoering van Koers 2025+ vastgesteld. Daarvan zijn het benoemen van het bestuurslid interne aangelegenheden en het bestuurslid externe aangelegenheden al een feit.  De volgende actie die het bestuur opgepakt is een onderzoek doen naar de mogelijkheid van een ledenplatform op OnsIVN. Een digitaal platform waar informatie over kennis en ervaring van gidsen, waaronder hun groene CV’s, komen te staan. Verder draaiboeken van activiteiten, beschrijvingen van wandelingen, kenmerken van Haagse natuurgebieden enz. Zodra het technisch mogelijk is en het format duidelijk wordt, dan moeten we dit platform met elkaar vullen, om zo van elkaars kennis te kunnen profiteren.

Slot
Het moet een mooi jaar worden, het 60 jarig lustrum. Een jaar waarin voor publiek, gidsen, leden, en donateurs veel te genieten valt. Veel hand- en spandiensten zullen moeten worden verleend. Op de voorgrond én op de achtergrond. Het wordt een mooi jaar. Van het begin tot het einde!