Lezingen

Lezingen worden door IVN Delft in samenwerking met de andere Delftse natuurorganisaties, Vogelwacht Delft en KNNV Delfland.

Ontdekkingen en interessante waarnemingen in Delft en ruime omgeving in 2021/2022.

Het programma voor het komende lezingenseizoen is:

14 oktober 2021 (IVN): Spinnen door Caroline Elfferich

11 november 2021 (IVN): Groenzoom door Cor Noorman (beheerder Groenzoom)

13 januari 2022 (VWD): African Woodgrow door Roeland Lelieveld. Voor een impressie van de onlinelezing, klik op Impressie Africa Wood Grow

10 februari 2022 (VWD): Vogelatlas door Albert de Jong (SOVON)

10 maart 2022 (IVN): Wie is de bij door Linde Slikboer (Stichting EIS)

14 april 2022 (VWD): De biologische boer vertelt door Arie van de Berg (Hoeve Ackerdijk)

Naar alle waarschijnlijkheid bieden we deze lezingen op 2 manieren aan: fysiek in de Papaver en online via stream via YouTube/Zoom. Houdt onze website in de gaten voor het aanmelden.