Lezingen

Lezingen worden door IVN Delft in samenwerking met de andere Delftse natuurorganisaties, Vogelwacht Delft en KNNV Delfland. Het programma voor het komende lezingenseizoen is:

Lezingenprogramma 2018-2019:

datum           onderwerp *                                    door
11-10-2018 Ecologie van de Eendragtspolder en Zevenhuizerplas

Marit Meier, Hoogheemraadsschap Schieland, Krimpenerwaard

08-11-2018 De merel

Roy Slaterus, Sovon

10-01-2019 Duinlandschap en -bescherming Arnoud van der Meulen, Stichting Duinbehoud
14-02-2019 De Oostvaardersplassen Boswachter Hans - Erik Kuypers
14-03-2019 Insecten Anna Kreffer, KNNV Den Haag, werkgroep insecten en oprichter werkgroep nachtvlinders
11-04-2019 De gierzwakuw Hein Verkade, Natuur- en vogelbescherming Noordwijk

De lezingen worden gehouden in De Papaver, Adres: Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT, Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur.  Toegang: gratis, kom op tijd, er is ruimte voor maximaal 60 toehoorders.

(*) volg onderstaande 'links' naar aankondigingen en verslagen