Contact de steilrand

Bestuursleden: 

  • Voorzitter:                                                                                                  Angelique Aelen-Giessen                                                                                 Karel doormanlaan 58                                                                                      5953 EN Reuver                                                                   0774742622                                                                        ivndesteilrand@gmail.com  angelique.aelen@gmail.com                                                                                                                                                                      
  • Secretaris:                                                                                                           Jac Nelissen Snavelbies 47                                                                              5953 MR Reuver                                                                                         0774744919                                                                ivndesteilrand@gmail.com jgmnelissen@home.nl                                                                                                                     

  • Penningmeester:                                                                                                    Martin van Bommel                                                                                        Bergstraat 9                                                                                                      5951 ED  Belfeld                                                                                                           0774752720                                                                       ivndesteilrand@gamil.com                                         bommelvanm@gmail.com

  • Overige bestuursleden:                                                                                            Sjaak Oirbans                                                                                                      Rijksweg 17                                                                                                                  5953 AA,  Reuver                                                                                                               077-4743537                                                                                                 ivndesteilrand@gmail.com                                                    sjoir@hotmail.com                                                                                           Jan Mulder                                                                                               Wilderbeekstraat 46                                                                                  5931KW                                                                                                                       Tegelen                                                                                                            0683098138                                                                      ivndesteilrand@gmail.com                                            jmuldertegelen@kpnmail.nl
  •                 Vertrouwenspersoon 1                                                                                      Dhr. Martin van Bommel                                                                                                                                                                   06-11535512                                                                        bommelvanm@gmail.com
  • Vetrouwenspersoon 2      Mevr. Tiny Sterenborg                                                                                                   0633307259                                                                          t.sterenborg@kpnmail.nl
  • Redactie website en ledenblad:                                                                     Angelique Aelen-Giesen ,Marianne Vos-Jaspers.                        Bankrekening Regiobank    
  • Iban NL29RBRB0827946600                                                                                   t.n.v. Penningmeester IVN de Steilrand