Excursie Boer Murk Nijdam – hoe was het Vogels

Excursie Boer Murk Nijdam – hoe was het

De Lege Midden 25 mei 2017

Zaterdag 13 mei vertrokken we met meerder auto’s richting  Wommels naar boer Murk.

Boer Murk is een begrip in Friesland wat betreft weide vogel beheer. Hij heeft zijn manier van boeren helemaal aangepast om zoveel mogelijk weidevogels op zijn landerijen te krijgen dit door zijn liefde voor de grutto’s. Hoe krijg je weilanden  met een ideale vegetatie voor deze vogels, nu dat kan boer Murk ons prachtig vertellen. Het duurt ongeveer 5 jaar voor het geschikt is voor de grutto’s, het land wordt bemest met ruwe mest met stro in het voorjaar en pas na juni gemaaid, dit daar grutto’s het liefst in wat langer gras gaan nestelen in tegenstelling tot kieviten.

Onze excursie begon  op het erf van boer Murk, hij liet ons een nestbeschermer zien waar kievit/grutto nesten mee worden beschermd wanneer de boer met zijn tractor het gras gaat maaien en dan rekening kan houden met het nest. Daarna liet hij ons ook een dicht hokje met gaas zien van dezelfde afmeting. Beetje gek want dan sluit je de vogels op maar boer Murk had dit voor een heel andere manier gemaakt, ja het blijft een uitvinder om onze grutto te redden van uitsterven. Gelukkig is dat laatste nog niet zover maar het gaat heel slecht met onze koning van de greiden. Vorig jaar had boer Murk ong. 80 nesten en zijn er schrik niet 4 grutto’s groot geworden. Dat gazen hokje had hij gemaakt om te kijken of er wel insecten waren in het weiland en wat bleek bijna niet vorig jaar maart/ april en als er geen eten is voor de jongen en amper genoeg voor de grutto zelf ziet het er donker uit voor onze grutto ondanks alle inspanningen van weide beheer.

Gelukkig hoorden we vele grutto’s, geweldig dat geluid we werden weer helemaal blij en gingen met zijn allen in de boot door een echte boerensloot naar de kijkhut, dit om de vogels in het land niet te verstoren en geen sporen voor de vos achter te laten. Het weer was niet geweldig af en toe een beetje regen maar daar trokken wij en de vogels zich niks van aan. Het was genieten in de kijkhut we zagen enkele kluten zelfs één met jong. Bergeenden waren ook vertegenwoordigd, krakeend en wilde eend. We hoopten kemphanen te zien maar dit zijn overtrekkers en dat deden ze dus. Het geluid van de veldleeuwerik moesten we ook missen deze zijn alom aanwezig rond de plas volgens boer Murk maar deze zitten op hun nest en laten zich niet horen. Terug met de boot wederom genieten van de oevers van de sloot en op naar de volgende kijkhut over een pad door het land waar we getrakteerd werden door boer Murk op koffie met een koek en natuurlijk met enthousiaste verhalen van hem, nu over oever- en boerenzwaluwen die ook aanwezig zijn naast de hut in een betonnen wand speciaal voor hun gemaakt en eveneens ….ja je gelooft het niet in een augurkenpot die in de wand van de hut hangt met een opening naar buiten hadden ze ook gebroed. Een excursie naar de”grote grutto boer” van Friesland is een beleving die je niet echt kunt vertellen maar moet ervaren en zien.

Janke Snieder
foto: Reinie Piersma

Ontdek meer over

Deel deze pagina