Over Ons

Onze afdeling bestaat uit een kleine groep mensen van ongeveer 50 leden, maar we zijn wel springlevend. We ontwikkelen diverse activiteiten, vermeld op de pagina activiteiten. Maar er kan zomaar een extra activiteit ingepland worden. Let dus op het nieuws op de homepagina daar wordt hij dan aangekondigd onder de kop Special. Ook wordt dit rondgestuurd in de nieuwsbrief. Als je de natuur een warm hart toedraagt, kom dan eens langs bij een lezing of activiteit, En word je dan, of nu al, erg enthousiast over onze vereniging, word dan lid. Dan kun je gratis meedoen aan die activiteiten. En later kun je, als je daar zin in hebt, eventueel een werkgroep leiden, of deelnemen aan een werkgroep.  Heb je enige kennis ergens over, een gebied, vlinders, planten … dan kun je ons wellicht wat leren, dan kun je eventueel een keer een excursie leiden. Maar lid worden, zonder iets te moeten organiseren of leiden is natuurlijk ook goed.  Wil je lid worden en/of wil je de nieuwsbrief ontvangen mail naar ons. Het lidmaatschap kost maar €  20,00 per jaar.

IVN De Lege Midden  is bij de Belastingdienst gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan ANBI’s zijn fiscaal aftrekbaar als zij een bepaald bedrag overschrijden (het totaal van al uw giften moet minimaal 1% en mag maximaal 10% van uw bruto inkomen bedragen). Een uitzondering hierop is een vastgelegde periodieke schenking. Een vastgelegde periodieke schenking is voor iedereen, voor het gehele bedrag, voor 100% fiscaal aftrekbaar. Bij een periodieke schenking doneert u jaarlijks een vast bedrag, gedurende een periode van minimaal vijf jaar. Sinds 1 januari 2014 kunt u een periodieke schenking vastleggen via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en de ontvangende ANBI (zonder tussenkomst van een notaris).

De Lege Midden, met andere woorden; het lage midden. Het is een groot laagveengebied met veel petgaten zoals de Deelen, Kraanlanden. Maar ook het gebied met de vroegere riviertjes zoals de Boarn, Swette en Burd. En de meertjes Bokmar, Timertsmar, Biggemar en Pikmar.

Hoe het IVN ontstaan is? Uit de natuurwacht van N.J.N. (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie). Gewapend met een penning om de hals en een groene band om de bovenarm mochten de leden het publiek er op attenderen dat ze e.e.a. verkeerd aanpakten in de natuur. Bekeuren mocht niet, wel de plaatselijke politie waarschuwen. Anns Humalda, oprichter van IVN De Lege Midden, was zo iemand, in haar jeugd op de Veluwe. Op een goed moment kwam ze naar Friesland en sloot zich aan bij IVN afdeling Heerenveen. Onze afdeling is voortgekomen uit de werkgroep De Lege Midden binnen Heerenveen.  Het bestuur werd indertijd gevormd door Pieter Harmsma en Reinie Piersma, deze laatste is nu ook nog steeds lid van het bestuur.