De Vereniging

IVN Natuureducatie, afdeling Best is opgericht op 24 juni 1970 en telt ongeveer 360 leden.

Activiteiten door en voor IVN worden door leden op vrijwillige basis gedaan.  Zij ontvangen geen beloning voor hun inzet.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 40238622 en RSIN 007878941.

Banknummer NL46 INGB 0003 2117 35 t.n.v. IVN Best

IVN is aangesteld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur maakt een jaarverslag waarin u kunt lezen waarmee IVN Best zich in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden.

De Vereniging wil graag transparant zijn over de financiën. Daarom vindt u in het voornoemde jaarverslag ook financieel jaarverslag.

De Werkgroep Activiteiten en de Werkgroep Wandelingen maken jaarlijks een programma van alle lezingen, cursussen en wandelingen die IVN Best organiseert.