Dommel en Dommeldal

lezing door Sjors de Greef

i.s.m. Erfgoedvereniging Dye van Best

Aanmelden is niet nodig

Deze lezing, gegeven door Sjors van de Greef, docent aardrijkskunde aan het Maurick College te Vught, bestaat uit vier gedeelten. Allereerst komt de geografie van de Dommel en zijn directe omgeving aan de orde. Sjors wisselt allerlei hydrologische feiten over het stroomgebied van de beek af met eigen fotomateriaal van de bron van de Dommel in België tot aan de monding bij ’s-Hertogenbosch. Ook de ontstaansgeschiedenis van het landschap komt aan bod. Vervolgens vertelt hij over het natuurlijke en het cultuurhistorische verleden van het brongebied van de Dommel in België, genaamd “Siberië” en “Maastrichtse Heide”. Waarom werd zelfs hier de Dommel al zo vroeg gekanaliseerd? En wie was daarvoor mede verantwoordelijk? Er is natuurlijk ook aandacht voor het ontstaan van de Dommel, waarover we eigenlijk maar weinig met zekerheid kunnen zeggen. En er is speciale aandacht voor het mooie gebied van de Dommel ten zuiden van ’s-Hertogenbosch. Aan de hand van de vele historische kaarten zien we hoe de Dommel in de loop der eeuwen hier veranderd is.

Waar
Prinsenhof
Hoofdstraat 43
5683 AC Best
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina