Werkgroepen, communicatieteam, redactie en nog veel meer!

De werkgroepen van IVN Amsterdam organiseren natuuractiviteiten voor jong en oud. Ook is er een projectleider van het solidariteitsvoedselbos in Sloterpark (Mail met Vincent Paul).

Er is een werkgroepen kinder activiteiten en een werkgroep ouderen. Het zijn groepjes actieve leden die samenwerken rondom een bepaald thema. Via de coördinatoren van de werkgroepen vindt terugkoppeling plaats met de bestuursleden. Zo kan uitvoering en beleid op elkaar worden afgestemd. Leden van een werkgroep zetten zich actief in bij het organiseren van natuurgerichte activiteiten en werken samen met andere leden van IVN Amsterdam.

Contactpersoon Cursussen

Contactpersoon Publieksexcursies

Contactpersoon Evenementen

 

Werkgroep Kinderactiviteiten

Werkgroep Ouderenactiviteiten

Werkgroep Diemen

Communicatie team IVN Amsterdam

Contactpersoon Redactie Afdelingsblad de Groen Bewuste Amsterdammer 

Foto: ABSFreePic, CC0 1.0