gestreepte witbol Water

Programma (de Balie): natte natuur als klimaatbuffer

Amsterdam 27 februari 2023

Op vrijdag 3 maart om 20.00 uur organiseert de Balie het programma ”De koplopers: natte natuur als klimaatbuffer.

Dit programma kan fysiek bijgewoond worden of gevolgd worden via de livestream. 

Programma: 

Water speelt een cruciale rol om klimaatverandering het hoofd te bieden. Naast onze stikstofproblematiek zullen we in de toekomst tegen meer grenzen aanlopen zoals droogte, slechte waterkwaliteit en afnemende biodiversiteit. Door het landschap te vernatten kunnen we droogte aanpakken, wordt CO2 uit de lucht gehaald en raken dieren en planten beter beschermd.

Dus als het aan aquatisch ecoloog Ellen Weerman en bioloog en trekvogelspecialist Theunis Piersma ligt, ziet het Nederlandse landschap er in de toekomst een stuk natter uit. Maar waar wordt vernat, zullen koeien en tractoren moeten wijken. Zoals zo vaak lijken landbouw en natuur lijnrecht tegenover elkaar te staan. Hoe kunnen landbouw en natuur elkaar juist versterken als we natuurlijke processen in de benen helpen?

Ontdek meer over

Deel deze pagina