Stem en bescherm de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam!

Amsterdam 27 maart 2023

Help mee om ons groen in Amsterdam beter te beschermen!

Eind vorig jaar zijn de nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur gepresenteerd. Het college geeft aan dat de plannen een verbetering zijn, ‘omdat de hoeveelheid beschermd groen wordt uitgebreid’. Daar denken veel mensen in de stad anders over. Na een overweldigend aantal ingediende zienswijzen en een op het laatste moment georganiseerde inspraakavond bleven een flink aantal zorgen bestaan. Vooral de op het laatste moment en na participatiemogelijkheden binnen de Hoofdgroenstructuur opgenomen flexibiliseringen stuiten op verzet. In de hoop deze zorgen alsnog onder de aandacht te brengen is besloten een referendum te organiseren.

Teken de ondersteuningsverklaring: 

Al eerder, op 20 januari, ondersteunden 18.506 Amsterdammers een inleidend verzoek om een referendum over het ontwerp-raadsbesluit ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ te gaan organiseren. Op 22 maart is de volgende fase gestart: het Definitieve Verzoek. Hiervoor zijn 10.000 handtekeningen nodig voor een ondersteuningsverklaring. Deze kun je hier tekenen. Wil je weten hoe het nu verder gaat? Lees hier meer.

 

Deel deze pagina