Week van de circulaire economie Klimaat en duurzaamheid

De week van de circulaire economie

Amsterdam 16 januari 2023

De Week van de Circulaire Economie is de jaarlijkse campagneweek voor de circulaire economie. Deze vindt in 2023 voor de 8e keer plaats, van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari. Professionals organiseren tijdens deze week een eigen evenement over de circulaire economie om zo te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan kunnen leren. Door het hele land en op verschillende circulaire thema’s worden events georganiseerd, krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om er ook zelf mee aan de slag te gaan. Dit gebeurt deze editie volledig vanuit 29 circulaire hubs; broedplaatsen waar alle kennis en kunde in huis is om circulair ondernemerschap van de grond te tillen en waar het bruist van innovatie en pioniersdrift. Meer informatie vind je op deze website.

Week van de circulaire economie

Waarom een circulaire economie

De circulaire economie is een alternatief voor onze huidige lineaire economie waarin we grondstoffen delven, de grondstoffen verwerken tot een product en na gebruik het product weggooien (take-make-dispose).

Alle drie de stappen van het “take-make-dispose” model tasten echter ecosysteemdiensten aan omdat er veel energie– en watergebruik nodig is om grondstoffen te winnen en te verwerken tot producten, toxische stoffen worden uitgestoten en natuurlijk kapitaal zoals bossen en meren worden verstoord.

In een circulaire economie daarentegen worden grondstofkringlopen gesloten zodat waarde behouden blijft en er (bijna) geen afval meer ontstaat. Dit door middel van circulaire activiteiten die samen te vatten zijn als Reduce, Reuse en Recycle.

Reduce: grondstofgebruik minimaliseren

Reuse: maximaliseren van hergebruik van producten en onderdelen

Recycle: grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken.

Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door dezelfde hoeveelheid goederen met meer mensen te gebruiken, zoals bij deelauto’s. Ook kunnen we producten omzetten in diensten, zoals bijvoorbeeld Spotify luisterlicenties verkoopt, in plaats van CD’s.

Circulair ondernemen vraagt dus om nieuwe businessmodellen die ook tijdens de jaarlijkse campagneweek besproken zullen worden.

Wil je meer weten over de circulaire economie, lees dan hier verder.

Weergave kringlopen circulaire economie

Ontdek meer over

Deel deze pagina