Bestuur

Het bestuur van IVN Amsterdam heeft de dagelijkse leiding over de vereniging en bestaat uit:

Ledenadministratie: Ben de Graaf, penningmeester@ivnamsterdam.nl, 020-6192847