Over Voedselbosjes

Wat is een Voedselbosje?

Een Voedselbosje heeft een omvang van 30 vierkante meter en bestaat uit 20 soorten planten, struiken en bomen. Alle soorten zijn vast, dat wil zeggen dat ze het hele jaar staan of in de winter afsterven en in het voorjaar weer uitlopen. Van amandel tot braam en van citroenmelisse tot colakruid. De  verschillende soorten bomen, struiken, bodembedekkers en kruiden in de voedselbosjes zijn deels of helemaal eetbaar. Een Voedselbosje is een heerlijke plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én mensen.

Leren over en van de Voedselbosjes

De Voedselbosjes zijn beleefbaar aan de hand van educatiemateriaal. Het educatiemateriaal is gericht op het leren kennen van het Voedselbosje en de planten erin, hoe deze verzorgd moeten worden, geoogst en uiteindelijk bereid. Het materiaal is gemaakt voor verschillende doelgroepen: kinderopvang, scholen, zorginstellingen. Bovendien worden buurtbewoners van het Voedselbosjes betrokken, zodat het Voedselbosje een ontmoetingsplek vormt en de sociale cohesie in de buurt versterkt.

Voedselbosbouwbeweging

Sinds een aantal jaren is er landelijk en ook internationaal een voedselbosbouwbeweging aan het ontstaan. Vanuit de beperkte houdbaarheid van het gangbare, intensieve landbouwsysteem en de almaar verminderende biodiversiteit bieden voedselbossen een kansrijk alternatief.

Een vitaal voedselbos bestaat uit inheemse en niet invasieve exoten met een rijk bodemleven. Het is door mensen ontworpen, minimaal 0,5 hectare groot en bestaat uit een groot aantal vegetatielagen waaruit geoogst kan worden. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden hierbij niet gebruikt. In Nederland zijn inmiddels meer dan 20 van deze voedselbossen aangelegd.

IVN maakt gebruik van de kennis en ervaring met grote voedselbossen en vertaalt deze naar de schaal van plein en buurt. 

Pilotfase 2020

In 2018 en 2019 zijn de eerste Voedselbosjes door IVN geplant. In 2020 gaat IVN 20-30 nieuwe Voedselbosjes realiseren. Tevens wil IVN op basis van de ervaring in 2020 samen met de locaties het concept voor Voedselbosjes uitwerken en geschikt maken landelijke opschaling. Hierbij gaat het om het beplantingsdeel, de educatie en het proces om tot een Voedselbosje te komen. Er staan al nieuwe Voedselbosjes gepland in bijna alle provincies.

Tiny Food Forest - IVN