Vriendelijk en onvriendelijk bermbeheer

Vriendelijk en onvriendelijk bermbeheer

Zutphen 16 augustus 2022

De laatste tijd staan bermen in de belangstelling. Dan gaat het vooral om bloeiende bermen waarin insecten zich thuis kunnen voelen. Een campagne is gevoerd met als thema: Mijd maaien in mei. Dat is in een aantal gevallen niet gelukt, in elk geval niet in de berm voor ons huis. Daar kwam de provincie al op 20 mei de berm maaien en ook nog op de meest onvriendelijke manier. Met een klepelmaaier en tegelijkertijd wordt al het maaisel weggezogen. En wat dan meteen meegaat zijn alle larven, rupsen, levende beestjes en wat ook maar. Misschien dat het Knoopkruid een tweede kans krijgt in augustus, net als vorig jaar. 

Gelukkig zijn er bloeiende bermen, o.a. bij de nieuw aangelegde N348 om Eefde. Daar zijn bermen een aantal jaren geleden ingezaaid en er komen nog steeds veel planten tot bloei. En meteen zie je er bijen, zweefvliegen en enkele vlinders. 

Zelf zijn we al meerdere jaren bezig met ons eigen grasveld. We maaien slechts een deel en op latere tijdstippen een ander deel. Dit jaar zagen we veel Pinksterbloemen en de bijbehorende Oranjetipjes. De Kleine vos was na een aantal jaren weet terug en de Distelvlinder zat vandaag (31 mei) weer op de Rode spoorbloem. 

De “nieuwe” buren doen hun best op hun eigen weiland. Ze maaien paden en daarnaast laten ze delen staan. Omdat ze een groot terrein bezitten, hebben ze veel soorten insecten. Dit voorjaar al veel Bruine blauwtjes, Hooibeestjes, en ook de Citroenvlinders en de Dagpauwogen fladderden rond. Maar het mooiste is toch elk jaar de Koninginnepage. Die zijn op 18 mei uit de pop gekomen en hebben de kans om op de Wilde peen bij hen te zorgen voor nageslacht. We hopen dat dat dit jaar weet gaat lukken. 

Klaske ten Grotenhuis

Deel deze pagina