Documentatie/kraam

Nieuws van het bestuur

Zutphen 16 augustus 2022

Op 14 juni jl. hadden we een algemene ledenvergadering, gelukkig niet per zoom, maar in een zaal van de Kaardebol. Er hadden zich veel leden opgegeven. Het was goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen.

Fijn dat we elkaar ‘live’ konden ontmoeten, ook al omdat we dit jaar drie leden hebben, die 40 jaar lid zijn van onze IVN-afdeling. Twee jubilarissen, Wil Taken en Peter Weustenenk, hebben hun gouden IVN-speldje tijdens de ALV ontvangen. Binnenkort gaan we naar de derde jubilaris, Ronald Pomp, om hem het speldje te overhandigen. Alle drie jubilarissen hebben veel gedaan en betekend voor onze afdeling. Wil Taken is zelfs erelid van onze afdeling. Na de pauze heeft iedereen enthousiast meegedaan aan een leuke activiteit.

Op zaterdagmorgen 1 oktober a.s. willen we een inspiratieochtend organiseren voor (nieuwe) leden. Een prima gelegenheid om niet alleen elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de verschillende werkgroepen, maar ook om samen van gedachten te wisselen en ideeën voor de toekomst van onze IVN-afdeling naar voren te brengen. Wat willen en kunnen we met elkaar doen, waar is behoefte aan? Iedereen krijgt nog een uitnodiging. Wie wil deze inspiratieochtend meehelpen met het organiseren van deze dag? Je kunt je aanmelden via: ivn.zutphen@gmail.com.

In 2023 bestaat onze afdeling 40 jaar! Een goede reden om voor alle leden allerlei activiteiten te organiseren, met elkaar en voor elkaar. Wie wil meedenken en meedoen om er een geslaagd jubileumjaar van te maken? Het is leuk en gezellig om te doen en een mooie gelegenheid om andere leden te leren kennen. Samen kunnen we er een mooi jaar van maken met een programma dat voor elk lid iets te bieden heeft.

Wil je meehelpen, stuur dan een mailtje naar: ivn.zutphen@gmail.com.

Onze nieuwsbrief Gelderse Roos verschijnt sinds dit jaar elke 2 maanden. Zo kunnen we jullie goed op de hoogte houden van alle IVN- en andere groene activiteiten. De nieuwsbrief wordt nu gemaakt door twee leden en dat mogen er meer zijn! Als meer leden meehelpen, is de tijdsinvestering niet al te groot en kan het werk verdeeld worden. Dus schrijf je graag of weet je interessante natuurzaken op het internet te vinden, laat het de redactie weten: nieuwsbrief.ivn.zutphen@gmail.com.

En vergeet niet om de tijd te nemen om lekker de natuur in te gaan, te ontspannen en te genieten hier in de omgeving of elders.

Het bestuur wenst jullie nog een goede zomer!

Namens het bestuur, Hetty Fokkens

Peter Weustenenk (foto onder)

Peter Weustenenk

Wil Taken (foto onder)

Wil Taken

Ronald Plomp (links, foto onder)

Ronald Plomp

Deel deze pagina