Jaarplan 2022

Zutphen 27 april 2022

Na twee jaren met coronamaatregelen waardoor een deel van onze activiteiten niet door kon gaan en anderzijds de natuur voor velen een belangrijker plek in hun leven ging innemen, willen we in 2022 de gebruikelijke activiteiten weer opstarten.

Onze aandacht zullen we richten op:

Excursies, een natuurgidsenopleiding, cursussen en jeugdactiviteiten. Daarnaast zullen de verschillende werkgroepen zoals de VENELgroep, de vlindergoep, de nachtvlindergroep en de PRgroep hun activiteiten weer opstarten of uitbreiden dit jaar.

Wij willen 2022 ook gebruiken om te onderzoeken wat de vernieuwde belangstelling voor de natuur betekent voor IVN Zutphen en hoe we daar vanaf 2023 actief vorm aan kunnen gaan geven. Hiervoor zullen we onder andere een inspiratieochtend organiseren waarop leden wordt gevraagd wat zij als speerpunten zien voor IVN Zutphen.

Denk mee, doe mee, samen kunnen we meer!

Het bestuur IVN Zutphen

Deel deze pagina