Initiatiefnemers voedselbos

Wie zijn de initiatiefnemers?

Voedselbos Zeewolde is in 2016 gestart als burgerinitiatief door Lydia Waterreus en Evelyn Derksen. In het voorjaar zijn de eerste gesprekken met de gemeente gevoerd en maakten zij hun plannen publiekelijk kenbaar. Het idee viel overal in goede aarde en via nieuwsbrieven verzamelden ze de eerste 50 sympathisanten. Er is gesproken over mogelijke locaties, bijdrage van de gemeente en andere partijen en over samenwerkingsverbanden. Stichting Voedselbosbouw Nederland kwam in beeld als partner en ook IVN Zeewolde. In oktober lag er een  Initiatiefboek ter beoordeling aan de wethouder en in november was er een eerste informatieavond voor belangstellenden. Daarna zijn er concrete stappen gezet. De locatie achter de Rode Schuur werd definitief, er werden co-financiers gezocht en gevonden! Sympathisanten werden vrijwilliger, inmiddels een groep van 20 mensen en over de 100 nieuwsbrieflezers. In de nieuwsberichten is terug te lezen wat we het afgelopen jaar gedaan hebben ter verdere voorbereiding.

Inmiddels is de aanlegfase afgerond. Half november werd het bosperceel van ca. 1 ha. gerooid en zijn we daadwerkelijk aan de slag gegaan in het bos. Na het rooien is er grondwerk verzet om een poel aan te leggen en hebben de vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om het terrein plantklaar te maken.

Ondertussen kwamen ontwerp en beplantingsplan in een gevorderd stadium.

In januari is de beplanting besteld en toen was het wachten op vorstvrij plantweer. Al met al is er een dag of vijf geplant met een wisselende groep van in totaal 20 mensen.

Evelyn Derksen is zelfstandig professional in Zeewolde met Plantschap, Ontwerpstudio voor beplanting, tuin en landschap. Ze legt het accent van haar vak als landschapsontwerper in het ontwikkelen van groene, natuurversterkende plannen. Ze heeft in haar werk te maken met de ontwikkeling van voedselbossen en is bestuurslid van Stichting Voedselbosbouw Nederland. Zij woont sinds 1987 in Zeewolde. Meer over haar drijfveren en ervaring leest u hier.

Lydia Waterreus is Zeewoldenaar sinds 1985. Haar achtergrond is microbiologisch en botanisch analist. Vanaf de oprichting in 1990 is zij lid van de IVN en heeft daar als vrijwilliger ervaring als natuurgids, watergids en scholengids. Op dit moment is zij voorzitter.

Voedselbos Zeewolde beoogt een kleinschalig educatief voedselbos te worden voor Zeewolde.

Het accent ligt op het samen beleven van natuur en het leren kennen van eetbare gewassen. Samen planten, monitoren, oogsten en rondleiden. Een veerkrachtig natuurgebiedje maken dat generaties lang meegaat en steeds waardevoller zal worden. Het is geen instant groen, direct klaar voor gebruik. Dit voedselbos heeft tijd nodig en is een investering voor de lange termijn. We willen graag aansturen op bijzondere samenwerking met koks, brouwers, jammakers, taartenbakkers en andere lokale voedselverwerkers.

Voedselbos Zeewolde wordt in samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland aangelegd door een groep vrijwilligers. De stichting is verantwoordelijk voor het ontwerp, de opstartfase en de aanleg. Het idee is dat het voedselbos na de opstartfase verder gaat als nieuwe werkgroep onder de vlag van IVN Zeewolde.

De partners:

Stichting Voedselbosbouw Nederland https://www.voedselbosbouw.org
Gemeente Zeewolde:  https://www.zeewolde.nl
IVN Zeewolde https://www.ivn.nl/afdeling/zeewolde

Mede mogelijk gemaakt door:

Rabobank Coöperatiefonds:

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/flevoland/onze-cooperatieve-bijdrage

Streekfonds Flevoland:

http://www.streekfonds.nl/Streekfondsen-in-nederland/details.php?Id=25

Kern met pit:                                  https://www.kernmetpit.nl/default.aspx

Fonds NME:                                    https://fondsnme.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds:    https://www.cultuurfonds.nl

Plantschap:                                    https://www.plantschap.nl

Foodforrest Ketelbroek:              https://www.voedselbosbouw.org/ketelbroek

Buxus beregeningssystemen:    https://www.bxs.nl