Contact Wijk bij Duurstede (VNMW)

Contactgegevens
Email: info@vnmw.nl
Correspondentieadres:
Langs de Wal 10
3961 AB Wijk bij Duurstede

Het bestuur

Henny Olthof | Voorzitter

Aukje Boer | Secretaris

vacature | Penningmeester en ledenadministratie De functie wordt tijdelijk waargenomen door Anke Matthijs

Reddy Schreuder | Bestuurslid

Paul Gortworst | Bestuurslid

Coördinatoren

Flora | Linda Horst

Groenberaad | Henny Olthof: groenberaad@vnmw.nl

Heemtuin | Lex Kramer

Landschapsbeheer | Hennie Hadderingh

Natuureducatie | Aukje Boer

Opgeruimd Wijk | Alfred van Kessel – Marijke Molmans: opgeruimdwijk@vnmw.nl

Vogels | Wim van Impelen – Marian Rietveld

Websitebeheer | Hennie Hadderingh: info@vnmw.nl