Werkgroep Groenberaad

De werkgroep Groenberaad houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte van de woonomgeving, waar dit raakvlakken heeft met natuur en milieu. Hierbij kunnen we denken aan groen- en waterpartijen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied. Het streven is de kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar groen te vergroten, om daarmee de plaatselijke woonomgeving te verbeteren.

Visie en missie Visie en missie

De werkgroep bestaat uit leden van de VNMW met een multidisciplinaire achtergrond, die regelmatig bijeenkomen om de status en voortgang van de activiteiten te bewaken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Jaarverslag 2019 Jaarverslag Groenberaad 2019 

Winkelcentrum de Heul (augustus 2020)

Winkelcentrum de Heul gaat volledig op de schop. Er komt een grote supermarkt (Lidl) en er komen appartementen. Details van het plan staan op www.wijkvernieuwt.nl. Het Groenberaad heeft de plannen bekeken en meent dat het beter zou kunnen en moeten. Een brief daarover is naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Brief de Heul

Covergister Cothen (november 2019)

De covergister die in Cothen gebouwd gaat worden is een complexe installatie waar zaken rond de energietransitie, de mestproblematiek en het klimaatprobleem bij elkaar komen. Op 27 augustus 2018 sturen we een open brief, er verschijnen stukken in de pers. Brief mestvergister

De installatie geeft groen gas, maar kost ook veel energie, veel geld, veel transportbewegingen en depositie en afzet van ongewenste stoffen. Op 24 november 2019 publiceren we ons rapport, de laatste versie is hier te vinden. De biovergister in Cothen

Bosscherwaarden

Wat kunnen we leren (juni 2018) Wat kunnen we leren

De feiten (april 2017) De feiten

Standpunt (november 2015) Standpunt

Andere rapporten / publicaties

Bomen op de Markt (oktober 2017) Bomen op de Markt

Wonen in het groen (januari 2013) Wonen in het groen