Werkgroep Groenberaad

De werkgroep Groenberaad houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte voor zover dit raakvlakken heeft met landschap, natuur en milieu. Hierbij kunnen we denken aan groen- en waterpartijen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, landschapselementen en dergelijke. Het streven is de kwaliteit en de kwantiteit van groen en natuur te vergroten, om daarmee de woonomgeving te verbeteren.

Visie en missie Visie en missie

De werkgroep bestaat uit leden van de VNMW met een multidisciplinaire achtergrond, die regelmatig bijeenkomen om de status en voortgang van de activiteiten te bewaken en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Jaarverslag 2020Jaarverslag Groenberaad 2020 

Kleine windturbines (december 2020)

De gemeente wil via het bestemmingplan kleine windturbines toestaan in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Wij vinden dat hier goede voorwaarden bij moeten worden opgesteld en hebben een zienswijze ingediend op dit plan. Zienswijze kleine windturbines

Recreatie in de Lunenburgerwaard (oktober en december 2020)

De pitch is we op 8 december hielden voor de gemeenteraad is hier te vinden. Pitch Rivierfront

In de Lunenburgerwaard, de uiterwaard ten oosten van de stad, is veel recreatie. Er zijn nieuwe plannen en initiatieven in dit gebied. We maken ons zorgen of alle activiteiten en ontwikkelingen wel bijdragen aan de versterking of zelfs maar het behoud van de natuur in deze uiterwaard. We schreven op 26 oktober 2020 een notitie die we aan bestuurders, politiek en betrokken organisaties hebben gestuurd. Recreatie in de Lunenburgerwaard

Winkelcentrum de Heul (augustus 2020)

Winkelcentrum de Heul gaat volledig op de schop. Er komt een grote supermarkt (Lidl) en er komen appartementen. Details van het plan staan op www.wijkvernieuwt.nl. Het Groenberaad heeft de plannen bekeken en meent dat het beter zou kunnen en moeten. Een brief daarover is naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Brief de Heul

Biovergister Cothen (maart 2021)

Als in maart 2021, meer dan 6 jaar na de eerste vergunning, de biovergister nog steeds niet gebouwd is schrijven we een korte notitie of deze installatie nog wel gebouwd moet worden. De inzichten over nut en wenselijkheid zijn behoorlijk gekanteld. Voortschrijdend inzicht

De installatie geeft groen gas, maar kost ook veel energie, veel geld, veel transportbewegingen en depositie en afzet van ongewenste stoffen. Op 24 november 2019 publiceren we ons rapport, de laatste versie is hier te vinden. De biovergister in Cothen

De biovergister die in Cothen gebouwd gaat worden is een complexe installatie waar zaken rond de energietransitie, de mestproblematiek en het klimaatprobleem bij elkaar komen. Op 27 augustus 2018 sturen we een open brief, er verschijnen stukken in de pers. Brief mestvergister

Bosscherwaarden

Wat kunnen we leren (juni 2018) Wat kunnen we leren

De feiten (april 2017) De feiten

Standpunt (november 2015) Standpunt

Andere rapporten / publicaties

Bomen op de Markt (oktober 2017) Bomen op de Markt

Wonen in het groen (januari 2013) Wonen in het groen