Regionale websites

Verschillende natuur onderwerpen hebben hun eigen verenigingen,stichtingen of geïnteresseerden.
Op deze bladzijde treft u verschillende links uit onze regio aan.

Gemeente Oldambt: De officiële site van de gemeente Oldambt.

Gemeente Westerwolde: De officiële site van de nieuwe gemeente Westerwolde die per 1 januari 2018 is ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.

Groningerlandschap:  Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Hoe men dat doet, ziet u op deze site.

Puurnatuurfotografie:  Op deze site vindt u prachtige natuurfoto’s en informatie van Dhr.R. Sloof uit Holte – Onstwedde.

Kerkuilenwerkgroep Nederland:  Voor de inventarisatie en bescherming van de kerkuil is Nederland verdeeld in 17 regio’s. Deze vallen grotendeels samen met de provinciegrenzen. Uitzonderingen zijn Flevoland, Overijssel en Gelderland.Deze zijn opgesplitst in meerdere regio’s. De Noordoostpolder wordt nog steeds bij de regio West-Overijssel gevoegd. In elke regio is een regionale coördinator actief. Zij zijn het aanspreekpunt voor kerkuilenbescher- mingswerk in de regio. Regiocoördinator Groningen:
André Eijkenaar, Schoolstraat 25, 9697 ST Blijham, 0597-561872 06-22255632, eijkenaar-a@planet.nl

Natuurfoto Westerwolde:  De site van Jon Bakker, wonende te Veelerveen. Hij is bijna altijd in gezelschap van fiets en camera in Westerwolde te vinden. Hij vindt het leuk u via zijn website deelgenoot te maken van zijn fotomateriaal.

Landschapsbeheer Groningen:  Ontdek op de website van Landschapsbeheer Groningen  hoe zij zich inzet voor herstel, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor een beter leefmilieu voor mensen, dieren en planten. Samen met anderen zorgt Landschapsbeheer voor een aantrekkelijk, afwisselend en streekeigen landschap.

Natuur en Milieufederatie Groningen:
De Natuur en Milieufederatie Groningen behartigt de belangen van natuur, milieu en landschap in Groningen en ondersteunt mensen en organisaties die zich daarvoor inzetten. Momenteel zijn 49 organisaties uit de provincie bij de Milieufederatie aangesloten.

Werkgroep Grauwe Kiekendief:  De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief is in 2005 opgericht om beschermingswerk gericht onderzoek naar grauwe kiekendieven zowel nationaal als internationaal te ontwikkelen. In het kielzog van dit werk is een succesvol concept voor Akkervogelbeheer ontwikkeld; met name in de Oost-Groninger akkers en het Duitse Rheiderland zijn verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer in de praktijk gebracht.

Avifauna Groningen:  De vereniging Avifauna Groningen heeft tot doel het   onderzoeken  en  beschermen van in het wild levende vogels in de provincie Groningen.

A.N.O.G.:
De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) is een vereniging die zich tot doel heeft gesteld het ondersteunen en ontwikkelen van agrarisch natuurbeheer in Oost Groningen. De vereniging kent een uniek en divers werkgebied, bestaande uit de Veenkoloniën met zijn typerende wijkenstructuur, het Oldambt met zijn weidse graanvelden en Westerwolde met veel wisselende landschapelementen.

Club Oldambstergroen:  Deze club bestaat uit  onafhankelijke burgers die zich ten doel stellen het bevorderen van de ontwikkeling en het behoud van wilde plantengezelschappen, (vegetaties), en wilde dierenpopulaties – in hun ecologische samenhang – op het grondgebied van de gemeente Oldambt, in optimale aantallen en in optimale diversiteit.

KNNV afdeling Oost Groningen: De website van de Vereniging voor Veldbiologie afdeling Oost Groningen.

Aurelia Tree: Landschap- en natuurfotografie door André Dümmer, een gepassioneerd natuur- en landschapsfotograaf uit Ter Apel.

Mijn blogje: De site van Theo de la Ruelle met informatieve blogs over de natuur en andere zaken die hem bezig houden. Rijk geïllustreerd met zijn foto’s.