De Digitale NMEGids

NME West-Friesland
IVN: als het gaat om de natuur!

Het IVN is een landelijke vrijwilligersorganisatie met 174 regionale afdelingen. De afdeling West-Friesland organiseert al meer dan 40 jaar activiteiten op het gebied van natuur en milieu. Vooral in het Streekbos bij Bovenkarspel, vanaf medio 2010 vanuit het nieuwe Streekbos Paviljoen. Ook in andere delen van West-Friesland zijn onze vrijwilligers actief op allerlei gebied, zoals b.v. inventarisatie, knotwerk, nestkasten en weidevogelbescherming. In het Egboetswater bij Oostwoud/Hauwert is sinds mei 2010 een dependance gevestigd in "Het Egboetje".

Beleving centraal

Omdat IVN ervan overtuigd is dat werken aan een gezond milieu belangrijk is houdt het zich bezig met allerlei natuuractiviteiten. Drijfveer is genieten van de natuur, dicht bij school of huis. Het schept een gevoel van verwondering, rust in deze drukke tijd, respect en verbondenheid met de omgeving. Door speelse activiteiten worden kinderen geoefend in het kijken, voelen, luisteren en ruiken. Zo komen ze tot de ontdekking dat wat je ziet soms niet is wat je denkt te zien! Motto is: Samen het gewone en het bijzondere in de natuur ontdekken...

Begeleiding

Het schoolgidsenteam bestaat momenteel uit 30 vrijwilligers. De schoolexcursies vinden plaats onder leiding van deze gekwalificeerde, enthousiaste IVN-gidsen. Afhankelijk van de groepsgrootte worden er één of meerdere gidsen ingezet. De gidsen kennen het gebied, wijzen de kinderen op allerlei aspecten en kunnen direct inspelen op vragen of voorvallen.

Publieksactiviteiten

Vrijwel iedere zondag organiseert IVN in West-Friesland (meestal gratis) activiteiten voor gezinnen, kinderen of volwassenen. Alle activiteiten worden bekendgemaakt in de regionale media en op onze website.
Openingstijden: Zondag van 13:00-17:00 uur. Er is een gastvrouw/-heer aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Groepen op aanvraag.

Schoolreisjes naar het Streekbos

Het grootste bos in West-Friesland heeft een strand, speeltuin, klimpark en een midgetgolfbaan. In mei 2011 is het nieuwe Streekbos Paviljoen officieel geopend met daarin een bezoekerscentrum van IVN-afdeling West-Friesland en Volkssterrenwacht Orion. Ook om iets te eten of te drinken kan men in het nieuwe gebouw terecht bij Restaurant IJgenweis eten & drinken.

Reservering en kosten

 • Met De Digitale NMEGids schrijft u zich in voor het schooljaar .
 • Na inschrijving ontvangt uw school een bevestiging per mail van de ingeroosterde excursies/uitleen.
 • Het inschrijfgeld bedraagt jaarlijks € 10,00 per school, de overige kosten worden per activiteit vermeld.
 • Voor de geboekte excursies/uitleen ontvangt u separaat een nota.

Uitleen materialen

 • Gebruik van bovengenoemd materiaal vergt altijd enige voorbereiding.
 • Een leskist/-koffer kan gedurende de vastgestelde periode (langer in overleg) worden geleend.
 • Het uitleenpunt is het Streekbos Paviljoen.
 • Wisselen van het materiaal op dinsdagmiddag:
  • Terugbrengen tussen 15:30 en 16:15 uur.
  • Ophalen tussen 16:15 en 17:00 uur.

Wijzigen of annuleren

Wijzigingen kunnen tot 2 maanden voor de excursiedatum kosteloos worden aangebracht via het online computerprogramma.
Wijzigingen binnen deze termijn dienen in overleg plaats te vinden en hiervoor wordt € 5,00 aan wijzigingskosten in rekening gebracht.
Restitutie bij annuleren vindt alleen plaats indien dit ten minste 2 maanden voor de reserveringsdatum gebeurt.

Contact & info: scholenwerk@ivn-westfriesland.nl

NME-partners: